Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing voor al de bezoekers en gebruikers van website www.alvernis.eu


Intellectueel eigendomsrecht:
Alle beelden, logo's, teksten en andere content op deze site worden beschermd door het auteursrecht (tenzij anders vermeld). Reproductie / gebruik is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Aansprakelijkheid:
Deze website wordt met zorg bijgehouden. Alvernis besteedt veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van deze website. Het kan echter voorkomen dat deze site op onderdelen verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door een formulier in te vullen.

Beschikbaarheid:
Deze website is permanent beschikbaar, er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin de website tijdelijk niet beschikbaar is. Alvernis is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen door het ontbreken van haar internetdiensten.

Privacy:
Alvernis hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van gegevens rondom het gebruik van deze website. Informatie over bezoeken aan deze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.

Technische informatie:
Deze website functioneert in alle moderne browsers (Internet Explorer 7, Google Chrome,  Mozilla Firefox 2.0, Opera). Andere of oudere browsers worden niet ondersteund, hoewel in meeste situaties geen problemen zullen ontstaan met de functionaliteit van deze website.

Uitzondering: Tot dusver niet bekend.

Ontwerp en realisatie
Alvernis BV (MW), Almelo, Nederland.